Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2007

Μερίδιο σιδηροδρόμων στις εσωτερικές μεταφορές - ΕΕ - Ελλάδα

.

Τρίτοι από το…τέλος είμαστε στις σιδηροδρομικές μεταφορές στην ΕΕ. Στην Ελλάδα μόλις 1,8% (επιβάτες-χιλιόμετρα) του μεριδίου της αγοράς των εσωτερικών μεταφορών (εξαιρουμένων των αεροπορικών και των θαλασσίων μεταφορών) καλύπτεται από τους σιδηρόδρομους, κατατάσσοντας την χώρα μας στην τρίτη θέση από το τέλος μεταξύ των χωρών που διαθέτουν σιδηροδρομικά δίκτυα στην ΕΕ, σύμφωνα με απάντηση του Επιτρόπου κ. Ζακ Μπαρό, αρμοδίου για θέματα Μεταφορών, προς τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητή κ. Γιώργο Παπαστάμκο.

Κράτη της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό
Μερίδιο αγοράς σιδηροδρόμων στον τομέα των εσωτερικών μεταφορών (επιβάτες-χιλιόμετρα)
Ουγγαρία 13,2%
Δανία 9%
Γαλλία 8,6%
Πολωνία 7,9%
Αυστρία 7,8%

Κράτη της ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό
Λουξεμβούργο 3,6%
Ελλάδα 1,8%
Λιθουανία 1,5%
Εσθονία 1,6%

Φιλικές προς το περιβάλλον οι σιδηροδρομικές μεταφορές
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές συμβάλλουν κατά ποσοστό μικρότερο από 1% στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ, σύμφωνα με απάντηση του Επιτρόπου κ. Μπαρό, αρμοδίου για θέματα Μεταφορών, προς τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητή κ. Γιώργο Παπαστάμκο. Η Επιτροπή τονίζει στην απάντηση της προς τον κ. Παπαστάμκο ότι εξαιτίας της μεγάλης ενεργειακής απόδοσης των σιδηροδρομικών μεταφορών, κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων με τα τρένα δημιουργείται λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα ανά t km σε σύγκριση με τις οδικές και αεροπορικές μεταφορές. Υπάρχουν, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση δυνατότητες περαιτέρω μείωσης των εκπομπών στις σιδηροδρομικές μεταφορές εντός της ΕΕ. Προς τούτο στοχεύει για παράδειγμα το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα "Railenergy" που συγχρηματοδοτείται από το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης της Επιτροπής και έχει ως αντικείμενο να επιτευχθεί έως το 2020 μείωση κατά 6% της κατανάλωσης ενέργειας από το σιδηροδρομικό σύστημα. Παρά την τάση αυτή, οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν μεγάλες αδυναμίες που σχετίζονται με την χαμηλή ποιότητα εξυπηρέτησης και παραγωγικότητας, την έλλειψη διαλειτουργικότητας, την ανεπαρκή ένταξή τους στην αλυσίδα εφοδιασμού και την ηχορύπανση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα ενός σιδηροδρομικού δικτύου ειδικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων, έτσι ώστε να αυξηθούν οι επιδόσεις των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών (ταχύτητα, ακρίβεια ωραρίων και μεταφορική ικανότητα). Το θέμα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο ανακοίνωσης, της οποίας η έκδοση αναμένεται τον Οκτώβριο του 2007.
http://www.capital.gr/news.asp?Details=368933

Δεν υπάρχουν σχόλια: