Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2007

Εργασιακό μέλλον νέων πτυχιούχων - ΗΠΑ Βρετανία Κίνα


Οι εργαζόμενοι αναζητούν ένα φυσιολογικό ωράριο

Ενδιαφέροντα ευρήματα για το πώς οραματίζονται το εργασιακό τους μέλλον οι νέοι πτυχιούχοι, που θα αποτελέσουν και τη δεξαμενή των αυριανών στελεχών, αναδεικνύει έρευνα της PriceWaterHouseCoopers σε 3.000 αποφοίτους πανεπιστημίων των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Κίνας.
Ισως το πιο ενδιαφέρον εύρημα σε μία εποχή που έχει καταρρίψει τη βεβαιότητα της σταθερής και διαρκούς απασχόλησης σ’ έναν μόνο εργοδότη είναι η βεβαιότητα της πλειοψηφίας για ελάχιστες αλλαγές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής καριέρας.
Το 78,4% των ερωτηθέντων προβλέπει πως οι εργοδότες που θα «αλλάξει» θα κυμναθούν από 2 έως 5, ενώ μόλις το 5,5% εκτιμά πως θα εργαστεί σε περισσότερους από 10 εργοδότες. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο (11,5%) στις απαντήσεις που δίδουν οι Κινέζες απόφοιτες.
Επίσης μόνο το 5% πιστεύει ότι θα απασχολείται κυρίως από το σπίτι. Μάλιστα, στη Βρετανία το ποσοστό αγγίζει μόλις το 0,6%, ενώ πάνω από το 1/3 των Βρετανών ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται την αμφισβήτηση της παντοκρατορίας των αγγλικών και αναμένει να χρησιμοποιεί άλλη, πλην της αγγλικής, γλώσσα στην εργασία.
Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων Αμερικανών προκύπτει ότι το 90% θα αναζητήσει εργοδότες των οποίων η εταιρική ευθύνη θα αντικατοπτρίζει τη δική τους συμπεριφορά.
Πάντως, το 75% του συνόλου των ερωτηθέντων αναμένει να εργάζεται λίγο-πολύ στο φυσιολογικό ωράριο εργασίας.
Ζητήσαμε από την εταιρεία που διεξήγαγε την έρευνα να μας σχολιάσει πώς είναι δυνατό σε συνθήκες διευρυνόμενης ευελιξίας να διαπιστώνεται τόσο υψηλό ποσοστό βεβαιότητας για τη διατήρηση του κλασικού ωραρίου με λίγες μόνο παρεκβάσεις.
«Στο εξωτερικό οι άνθρωποι είναι περισσότερο καλλιεργημένοι και ενδιαφέρονται για την ισορροπία ανάμεσα στην εργασιακή και την προσωπική τους ζωή. Επομένως, η ισορροπία είναι στόχος, ενώ στην Ελλάδα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, διότι είμαστε μια ανώριμη αγορά» απαντά ο κ. Αντώνης Χατζηαντωνάς, μέλος της διοικητικής ομάδας (partner) της Pw και καταλήγοντας σημειώνει.
«Δυστυχώς, στην ελληνική αγορά υπάρχει ακόμη εκμετάλλευση των εργαζομένων, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υψηλό ποσοσό ανεργίας».
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_14/10/2007_245108

Δεν υπάρχουν σχόλια: