Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2007

Κοινοτικές εισροές 1997-2006 - ΕλλάδαΚαθαρά έσοδα πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ είχε η ελληνική οικονομία από τα κοινοτικά κονδύλια το 2006, για να παραμείνει η πλέον ευεργετούμενη από τον κοινοτικό πακτωλό χώρα, με συνολική ωφέλεια ίση με το 2,68% του ΑΕΠ της και τις μεγαλύτερες εισπράξεις κατά κεφαλήν του πληθυσμού της.
Συνολικά δε, στη δεκαετία από το 1997, η Ελλάδα έχει καθαρές εισπράξεις που αγγίζουν τα 42 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το 2006, οι εισπράξεις της χώρας ανήλθαν σε 6,83 δισεκατομμύρια, ενώ η ελληνική συνεισφορά στον κοινοτικό προϋπολογισμό ανήλθε σε 1,83 δισεκατομμύρια, αποδίδοντας καθαρό «κέρδος» ακριβώς 4.999,6 ευρώ. Πρόκειται, δε για αισθητή αύξηση σε σχέση με τις εισπράξεις προηγουμένων ετών, κάτι που αποτελεί και ένδειξη βελτίωσης της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, καθώς για παράδειγμα το 2005, οι καθαρές εισπράξεις ήταν 3,9 δισεκατομμύρια, το 2004 4,1 δισ. και το 2003 3,34 δισεκατομμύρια.

Απορρόφηση
Ως επί το πλείστον δε, η βελτίωση αυτή οφείλεται, ακριβώς, στη βελτίωση της απορρόφησης από τα διαρθρωτικά ταμεία, από τα οποία χρηματοδοτούνται κυρίως τα έργα στη χώρα, με τα απορροφηθέντα κονδύλια να περνούν από 1,8 δισεκατομμύρια το 2002 και 1,9 δισεκατομμύρια το 2003, σε 2,8 δισεκατομμύρια το 2004 και 2,7 δισεκατομμύρια το 2005 πριν πραγματοποιήσουν άλμα στα 3,6 δισεκατομμύρια το 2006.
Οι διακυμάνσεις αυτές φαίνονται και στη μέση απορροφητικότητα της περιόδου από το 2000 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007, που δεν υπερβαίνει το 58%, δεύτερη χειρότερη μετά της Ολλανδίας μεταξύ των «παλαιών 15» αν και αισθητά καλύτερη από εκείνη των περισσοτέρων νέων κρατών-μελών. Πρωταθλήτρια απορροφητικότητας υπήρξε με 90% στο ίδιο διάστημα η Ιρλανδία, όχι τυχαία το ένα μεγάλο ευρωπαϊκό οικονομικό θαύμα, ενώ τελευταίες είναι από τους «15» η Ολλανδία με 54% και στους «25» η Κύπρος με μόλις 41%.
Από τα επιμέρους Ταμεία, το 2006 για την Ελλάδα τα περισσότερα κονδύλια, περίπου 3,5 δισεκατομμύρια, προήλθαν από τα διαρθρωτικά ταμεία, ποσό που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, ενώ αντιστοίχως το μεγαλύτερο κονδύλι στην Ευρώπη, κατά κεφαλήν του πληθυσμού, είναι τα 3 δισεκατομμύρια που εισπράξαμε από το αγροτικό ταμείο, κυρίως με τη μορφή επιδοτήσεων προς τους αγρότες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: