Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2007

Οικοδομική δραστηριότητα α' εξάμηνο 2007 - Ελλάδα


ΕΣΥΕ: Κάμψη στην οικοδομική δραστηριότητα στο α΄ εξάμηνο του έτους

Μείωση εμφάνισε η οικοδομική δραστηριότητα στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2007. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ στο εξεταζόμενο διάστημα διάστημα η οικοδομική δραστηριότητα (Ιδιωτική-Δημόσια), στο σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 40.054 άδειες, που αντιστοιχούν σε 10.159,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 38.577,7 χιλιάδες m3 όγκου, έναντι 41.291 αδειών, 11.027,7 χιλιάδων m2 επιφάνειας και 40.882,6 χιλιάδων m3 όγκου, της αντίστοιχης περιόδου 2006.
Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση 3,0% στον αριθμό των αδειών, 7,9% στην επιφάνεια και 5,6% στον όγκο. Σημειώνεται ότι η Δημόσια Οικοδομική Δραστηριότητα συμμετέχει στο σύνολο του στοιχείου του όγκου σε ποσοστό 1,9%.

Για τον Ιούνιο το σύνολο της Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, διαμορφώθηκε σε 7.495 άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.880,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 7.289,9 χιλιάδες m3 οικοδομικού όγκου, έναντι 8.120 αδειών, 2.173,9 χιλιάδων m2 επιφάνειας και 7.913,1 χιλιάδων m3 όγκου του Ιουνίου 2006. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση 7,7% στον αριθμό αδειών, 13,5% στην επιφάνεια και 7,9% στον όγκο.Η Δημόσια Οικοδομική Δραστηριότητα στο σύνολο της Χώρας ανήλθε σε 53 άδειες, που αντιστοιχούν σε 49,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και σε 214,3 χιλιάδες m3 όγκου, έναντι 62 αδειών, 47,3 χιλιάδων m3 επιφάνειας και 228,1 χιλιάδων m3 όγκου, του Ιουνίου 2006. Σημειώνεται πως η συμμετοχή στο σύνολο της Οικοδομικής Δραστηριότητας στο στοιχείο του όγκου, ανέρχεται σε 2,9%.Κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2007, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση 2,8% στον αριθμό των αδειών, 7,6% στην επιφάνεια και 5,2% στον όγκο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2006.

Στην Περιφέρεια Αττικής, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2007, ο οικοδομικός όγκος διαμορφώθηκε σε 9.980,0 χιλιάδες m3, έναντι 11.087,0 χιλιάδων m3 της αντίστοιχης περιόδου 2006 (μείωση 10,0%).
Στην υπόλοιπη χώρα ο οικοδομικός όγκος ανήλθε σε 27.848,5 χιλιάδες m3, έναντι 28.803,8 χιλιάδων m3 της αντίστοιχης περιόδου 2006 (μείωση 3,3%).
Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (12,5%) και Αττικής (10,0%).
Αντίθετα αύξηση της Οικοδομικής Δραστηριότητας σημειώθηκε στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (16,0%), Βορείου Αιγαίου (12,6%) και Κρήτης (11,9%).

Δεν υπάρχουν σχόλια: