Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2007

Aμοιβαία κεφάλαια - Ελλάδα


Στα 26,4 δισ. ευρώ ο τζίρος
Υποχώρηση της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων τον Αύγουστο


Στα 26,4 δισ. ευρώ, διαμορφώθηκε στο τέλος Αυγούστου η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, έναντι 26,7 δισ. ευρώ του Ιουλίου, παρουσιάζοντας μείωση ύψους 255 εκ.€ (-0,94%). Βασική αιτία ήταν η υποχώρηση των τιμών των μετοχών στο χρηματιστήριο.
Από τα 26,4 δισ. ευρώ, ποσό 23,6 δισ. ευρώ (89%) αποτελεί το σύνολο των ενεργητικών των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων όλων των κατηγοριών και 2,8 δισ. ευρώ (11%) το σύνολο των ενεργητικών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ξένων Κεφαλαιαγορών τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Αύξηση ενεργητικών κατά τον Αύγουστο παρατηρήθηκε στην κατηγορία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού (3%). Μειώσεις ενεργητικού σημειώθηκαν στις περισσότερες κατηγορίες, κυρίως όμως στις κατηγορίες των Ομολογιακών Funds of Funds (-11,6%), των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού (-4,7%), των Μικτών Funds of Funds (-3,3%), των Μετοχικών ΑΚ Εσωτερικού (-3,3%) και των Μετοχικών Funds of Funds (-3,2%).
Η μέση απόδοση των 58 Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού έφθασε στο τέλος Αυγούστου το 13,04%, και υπερέβη το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. κατά 1,24 μονάδες (Γενικός Δείκτης Χ.Α. 11,80%). 25 Μετοχικά ΑΚ Εσωτερικού υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη με αποδόσεις από 11,97% έως 26,08%, από τα οποία, δέκα είχαν αποδόσεις από 11,97% έως 14,34%, επτά είχαν αποδόσεις από 15,74% έως 19,83% και οκτώ είχαν αποδόσεις από 20,04 έως 26,08%. Τα τρία πρώτα στην κατάταξη Μετοχικά ΑΚ σημείωσαν αποδόσεις 26,08%, 25,84% και 24,17%, υπερβαίνοντας το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. κατά 14,28, 14,04 και 12,37 μονάδες αντίστοιχα.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: