Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2007

Προσδοκίες νοικοκυριών - Ελλάδα


ICAP: Αισιόδοξα τα ελληνικά νοικοκυριά για το 2007

Eυνοϊκά, τόσο στις εκτιμήσεις των νοικοκυριών για το 2006, όσο και στις προσδοκίες για την πορεία των οικονομικών τους το 2007 επέδρασαν οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, όπως φαίνεται στην τελευταία μελέτη η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα από την ICAP.
Αναλυτικότερα, από την έρευνα προκύπτει ότι υπάρχει σαφής πρόοδος στην απολογιστική εκτίμηση των νοικοκυριών για το έτος που πέρασε καθώς και στη βελτίωση των προσδοκιών τους κατά το έτος που διανύουμε. Ενώ στην περυσινή έρευνα είχε απλώς καταγραφεί μια ανακοπή της απαισιοδοξίας, από τη φετινή έρευνα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει ανάκαμψη της αισιοδοξίας των ελληνικών νοικοκυριών.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά στον οικονομικό απολογισμό που έγινε για το 2006, η "ψαλίδα" που χωρίζει τα νοικοκυριά, τα οποία έκριναν ότι η κατάστασή τους χειροτέρεψε από εκείνα τα οποία θεώρησαν ότι υπήρξε βελτίωση μειώθηκε εντυπωσιακά. Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι τα οικονομικά τους επιδεινώθηκαν μειώθηκε από 59,3% σε 49,3% και όσων αισθάνθηκαν βελτίωση αυξήθηκε από μόλις 7,3% σε 18,8%. Συνεπώς, η μείωση της "ψαλίδας" πλησίασε τις είκοσι ποσοστιαίες μονάδες, μετά από δύο διαδοχικά ανοίγματα που είχαν καταγραφεί στις δύο προηγούμενες έρευνες.
Όσον αφορά στις οικονομικές προσδοκίες για το 2007 η εικόνα ανάκαμψης της αισιοδοξίας είναι σαφής: Το ποσοστό όσων προσδοκούν στην οικονομική τους βελτίωση αυξήθηκε από 8,7% σε 15,1% και εκείνο όσων αναμένουν επιδείνωση μειώθηκε από 49,2% σε 37,7%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εξέλιξη αυτή στις προσδοκίες αποτελεί ευνοϊκή συνέχιση της μεταστροφής η οποία είχε αρχίσει να διαγράφεται κατά την περυσινή έρευνα στην οποία είχε μεν καταγραφεί μείωση του ποσοστού εκείνων που ανέμεναν επιδείνωση χωρίς όμως αυτό να συνοδεύεται από αύξηση του τμήματος των νοικοκυριών που ανέμεναν βελτίωση.
Η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό της ICAP από τη θυγατρική της TNS-ICAP στο διάστημα Μαρτίου-Απριλίου σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα 601 νοικοκυριών, το οποίο ήταν κατανεμημένο κατά οικιστικό μέγεθος και κατά γεωγραφική περιφέρεια. Οι συνεντεύξεις έγιναν με προσωπική επαφή με τους ερευνητές και με την χρήση έντυπου δομημένου ερωτηματολογίου στα σπίτια των ερωτώμενων. Τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες που έχουν θέσει ο ΣΕΔΕΑ, η ESOMAR και η GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION, μέλος των οποίων είναι η TNS-ICAP και εφαρμόζει τον Κανονισμό Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: