Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2007

Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση - Ελλάδα

.


ΑΠΟ ΤΗ Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνονται στατιστικά στοιχεία που εμφανίζουν την εξέλιξη των τριών βασικών μεγεθών της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005/06.
Η Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση περιλαμβάνει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Από τους πίνακες που ακολουθούν προκύπτουν τα εξής:
α) ο φοιτητικός πληθυσμός κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005/06, σε σχέση με το έτος 2004/05, παρουσιάζει αύξηση 1,2%,
β) το εκπαιδευτικό προσωπικό παρουσιάζει αύξηση 7,5%,
γ) οι πτυχιούχοι παρουσιάζουν μείωση 5,0% και
δ) η αναλογία φοιτητών προς εκπαιδευτικό προσωπικό, για το 2005/06, είναι 13,5 προς 1.
Όσον αφορά στη συγκέντρωση του φοιτητικού πληθυσμού, σύμφωνα με την έρευνα, η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε, κατά το έτος 2005/06, το 41,7 %.

Πίνακες

Δεν υπάρχουν σχόλια: