Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2007

Καταστροφές πυρκαϊών και εργασίες - Ελλάδα


Ολοκληρωτική καταστροφή για 847 κατοικίες

Συνολικά 847 κατοικίες σε οκτώ Νομούς υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή από τις πυρκαγιές, ενώ άλλες 672 κατοικίες έχουν υποστεί μερική καταστροφή, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της καταγραφής των ζημιών από τα κλιμάκια του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ, ξεκίνησαν ήδη τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα άμεσης προτεραιότητας στους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές Νομούς της Πελοποννήσου και της Εύβοιας. Ολοκληρώθηκε η οριοθέτηση των περιοχών που επλήγησαν και η καταγραφή των ζημιών σε κτήρια στις περιοχές αυτές από τα κλιμάκια μηχανικών του ΥΠΕΧΩΔΕ. Επίσης, απεστάλησαν σε όλες τις Νομαρχίες μεταφερόμενοι οικίσκοι, σύμφωνα με τα αιτήματα των κατά τόπους Νομαρχιών.

Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τις επιμέρους δράσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ η κατάσταση έχει ως εξής:
1. Αντιπλημμυρικά έργα
Έχουν ήδη ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά έργα άμεσης προτεραιότητας (καθαρισμοί και άμεσες επεμβάσεις) σε ποταμούς και ρέματα που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές των Νομών Ηλείας, Αρκαδίας και Εύβοιας, ενώ από αύριο αναπτύσσονται εργασίες και στους Νομούς Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα:
α. Στο Νομό Ηλείας εξελίσσονται ήδη αντιπλημμυρικά έργα στον Κλαδέο ποταμό στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, στον Ακίδα ποταμό στην περιοχή της Ζαχάρως και στον Σοχιά στην περιοχή της Αμαλιάδας. Από αύριο ξεκινά η εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων και στον Πηνειακό Λάδωνα, τον Αλφειό και τη Νέδα.
β. Στον Νομό Εύβοιας βρίσκονται σε εξέλιξη αντιπλημμυρικές εργασίες στα ρέματα Μανικιάτη, Νηλέα και Αλιβερίου, ενώ θα ακολουθήσουν τα ρέματα Σαρανταπόταμου, Λήλα και Νέων Στύρων.
γ. Από σήμερα ξεκινούν εργασίες στον ποταμό Ξερίλα στην περιοχή της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία.
δ. Στο Νομό Κορινθίας από αύριο ξεκινούν εργασίες στα ρέματα Ασωπού, Ράχιανης και Ζαπαντίου.
ε. Στο Νομό Λακωνίας ξεκινούν επίσης από αύριο τα αντιπλημμυρικά έργα στον Ευρώτα ποταμό.
στ. Από αύριο θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αντιπλημμυρικά έργα και στην πεδινή κοίτη του ποταμού Νέδωνα στο Νομό Μεσσηνίας.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα αντιπλημμυρικά έργα άμεσης προτεραιότητας εκτελούνται δωρεάν από μεγάλες τεχνικές εταιρείες.
2. Αντιδιαβρωτικά έργα
Το ΥΠΕΧΩΔΕ έστειλε ήδη και εργάζονται στην περιοχή της Ηλείας περισσότεροι από 100 δασεργάτες (εξειδικευμένα συνεργεία που εργάζονταν στην Πάρνηθα και τοπικοί εργάτες), με προτεραιότητα στις περιοχές της Αρχαίας Ολυμπίας, του Ζαχαρέικου ρέματος στην Ζαχάρω και των ρεμάτων της Αμαλιάδας. Μέσα στην εβδομάδα, θα προωθηθούν εξειδικευμένοι δασεργάτες από αυτούς που εργάζονται στην Πάρνηθα, οι οποίοι μαζί με ντόπιους δασεργάτες θα εκτελέσουν αντιδιαβρωτικά έργα και στους υπόλοιπους πληγέντες Νομούς Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Εύβοιας.
3. Καταγραφή ζημιών
Ολοκληρώθηκε από τα κλιμάκια μηχανικών του ΥΠΕΧΩΔΕ η καταγραφή των ζημιών σε κτήρια στις περιοχές των Νομών Αρκαδίας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Εύβοιας, Αιτωλοακαρνανίας και Αττικής που επλήγησαν από τις πρόσφατες περιοχές.
Από την καταγραφή διαπιστώθηκε ότι συνολικά 847 κατοικίες και στους οκτώ Νομούς υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ άλλες 672 κατοικίες έχουν υποστεί μερική καταστροφή και κρίθηκαν επισκευάσιμες. Επίσης, ολική καταστροφή έχουν υποστεί 41 δημόσια κτήρια, εκκλησίες και επαγγελματικές στέγες, καθώς και 817 στάβλοι, αποθήκες και κτήρια λοιπών χρήσεων. Μερική καταστροφή υπέστησαν 19 δημόσια κτήρια, εκκλησίες και επαγγελματικές στέγες, καθώς και 544 στάβλοι, αποθήκες και κτήρια λοιπών χρήσεων.
Τα αναλυτικά στοιχεία ανά Νομό έχουν ως εξής:
α. Νομός Αρκαδίας
Κατοικίες: Συνολικά 185 κατοικίες υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή και 110 μερική καταστροφή.
Δημόσια κτήρια, εκκλησίες, επαγγελματικές στέγες: Έξι (6) κτήρια υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή και τρία (3) μερική καταστροφή.
Στάβλοι, αποθήκες κλπ.: 157 κτήρια υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή και 171 μερική καταστροφή.
β. Νομός Εύβοιας
Κατοικίες: Συνολικά 31 κατοικίες υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή και 245 μερική καταστροφή.
Δημόσια κτήρια, εκκλησίες, επαγγελματικές στέγες: Δύο (2) κτήρια υπέστησαν μερική καταστροφή.
Στάβλοι, αποθήκες κλπ.: 29 κτήρια υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή και 95 μερική καταστροφή.
γ. Νομός Ηλείας
Κατοικίες: Συνολικά 524 κατοικίες υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή και 238 μερική καταστροφή.
Δημόσια κτήρια, εκκλησίες, επαγγελματικές στέγες: 30 κτήρια υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή και 12 μερική καταστροφή.
Στάβλοι, αποθήκες κλπ.: 498 κτήρια υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή και 233 μερική καταστροφή.
δ. Νομός Κορινθίας
Κατοικίες: Τρεις (3) κατοικίες υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή.
Δημόσια κτήρια, εκκλησίες, επαγγελματικές στέγες: Ένα (1) κτήριο υπέστη ολοσχερή καταστροφή.
Στάβλοι, αποθήκες κλπ.: Δέκα (10) κτήρια υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή και πέντε (5) μερική καταστροφή.
ε. Νομός Λακωνίας
Κατοικίες: Συνολικά οκτώ (8) κατοικίες υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή και 33 μερική καταστροφή.
Δημόσια κτήρια, εκκλησίες, επαγγελματικές στέγες: Κανένα κτήριο δεν υπέστη καταστροφή.
Στάβλοι, αποθήκες κλπ.: 90 κτήρια υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή και 32 μερική καταστροφή.
στ. Νομός Μεσσηνίας
Κατοικίες: Συνολικά 95 κατοικίες υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή και 40 μερική καταστροφή.
Δημόσια κτήρια, εκκλησίες, επαγγελματικές στέγες: Τέσσερα (4) κτήρια υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή και δύο (2) μερική καταστροφή.
Στάβλοι, αποθήκες κλπ.: 33 κτήρια υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή και οκτώ (8) μερική καταστροφή.
ζ. Νομός Αιτωλοακαρνανίας (Δήμος Αστακού)
Κατοικίες: Μία (1) κατοικία υπέστη ολοσχερή καταστροφή και δύο (2) υπέστησαν μερική καταστροφή.
η. Νομός Αττικής (Δήμος Παπάγου)
Κατοικίες: Τέσσερις (4) κατοικίες υπέστησαν μερική καταστροφή.

4. Μεταφορά οικίσκων
Το ΥΠΕΧΩΔΕ μετέφερε στις πληγείσες περιοχές 172 οικίσκους, σύμφωνα με τα αιτήματα των κατά τόπους Νομαρχιών. Πρόκειται για μεταφερόμενους και ετοιμοπαράδοτους οικίσκους που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες στέγασης 3, 4 ή και 5 ατόμων και να συνδεθούν με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης. Το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι έτοιμο, εφόσον υπάρξουν νέα αιτήματα, να ανταποκριθεί αμέσως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: