Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2007

Ανεργία - Ιούνιος 2007 - Ελλάδα

Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 8,2% κατά τον Ιούνιο 2007, από 8,3% τον Ιούνιο 2006 σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ).
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=832746&lngDtrID=251

Δεν υπάρχουν σχόλια: