Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2007

Επενδύσεις ΕΕ σε BRICs

.


ΤΟ 2005 οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα (BRIC) έφτασαν τα 25 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 5% σε σχέση με το 2004 (27 δις. ευρώ) κάτι που φανερώνει την επιφυλακτικότητα των ευρωπαίων επενδυτών για τις αναδυόμενες αγορές.
Το ποσοστό των συνολικών εξωτερικών επενδύσεων της ΕΕ25 προς τις BRIC μειώθηκε από το 20% το 2004 στο 15% το 2005. Η Ρωσία αποτελεί την πιο κερδοφόρα τοποθέτηση καθώς το 2004 μόνο απέφερε 17% απόδοση στα κεφάλαια των Ευρωπαίων επενδυτών. Ακολουθεί η Ινδία με απόδοση 15%, η Κίνα με 8% και η Βραζιλία με 6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποδόσεις στην εγχώρια αγορά της ΕΕ για το 2004 ανήλθαν στο 5,8%.

Μάλλον «αποστροφή» θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος την επενδυτική συμπεριφορά της ΕΕ προς τις BRIC, καθώς από το 2001 οι τοποθετήσεις έχουν μειωθεί κατά 60%.
Πρώτη στις προτιμήσεις έρχεται η Ρωσία προσελκύοντας 8,99 δισ. ευρώ ακολουθούμενη από την Κίνα 8,63 δισ. ευρώ και την Βραζιλία 5,49 δισ. ευρώ. Τελευταία έρχεται η «αγαπημένη» των ΗΠΑ, Ινδία με τις τοποθετήσεις ευρωπαϊκών κεφαλαίων για το 2005 να ανέρχονται στα 2,17 δισ. ευρώ.
Το 19% των εξωτερικών άμεσων επενδύσεων (FDI) της ΕΕ προέρχονται από Γερμανία, με τις Ολλανδία, Μ. Βρετανία και Γαλλία να ακολουθούν με 16%, 13% και 12% αντίστοιχα.
Ελλειμματικό είναι το «επενδυτικό ισοζύγιο» της ΕΕ με τις BRIC καθώς οι εισροές άμεσων επενδύσεων ανέρχονται στα 11,2 δισ. ευρώ. Μεγαλύτερη προτίμηση δείχνουν οι επενδυτές της Βραζιλίας με 5,48 δισ. ευρώ με δεύτερη τη Ρωσία με 4,1 δις. ευρώ σε τοποθετήσεις κεφαλαίων στην ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: