Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2007

Ευρυζωνικότητα - Ελλάδα


Επιταχύνεται η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα
Τα βασικά συμπεράσματα έρευνας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικά με την ανάπτυξη των υπηρεσιών του γρήγορου Internet στη χώρα μας

Την υψηλότερη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ενωση αναμένεται να παρουσιάσει η Ελλάδα για το δωδεκάμηνο του Ιουνίου του 2006 ως τον Ιούνιο του 2007. Μάλιστα, η χώρα μας στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2007 κατάφερε να ξεφύγει από την τελευταία θέση της κατάταξης των ευρωπαϊκών χωρών με βάση τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, φθάνοντας το ποσοστό του 6,9% σε σχέση με το 16,2% του μέσου όρου της Ευρώπης των «27».
Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τη σχετική αναφορά της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία βασίστηκε στην επεξεργασία στοιχείων από το Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών CoCom (Communications Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά που αφορούν το τέλος Δεκεμβρίου 2006, η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ευρυζωνική διείσδυση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.
Ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων, σύμφωνα με την πρόσφατη αναφορά της ΕΕΤΤ, παρουσιάζει ταχεία ανάπτυξη, φθάνοντας στις 30.6.2007 τις 760.000, σε σχέση με 488.000 στις 31.12.2006 (αύξηση 55%), ενώ όπως εκτιμά η ΕΕΤΤ θα φθάσει το ορόσημο του 1.000.000 συνδέσεων μέχρι το τέλος του έτους.
Η ετήσια αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ελλάδα το 12μηνο 6/2006 - 6/2007 υπολογίζεται στο 4,2%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στην ΕΕ των «25» υπολογίζεται για την περίοδο 12/2005 - 12/2006 σε 4,12%.
Δεδομένου ότι η ευρυζωνική ανάπτυξη στην ΕΕ δεν παρουσιάζει τάσεις επιτάχυνσης, η σύγκριση αυτή υποδηλώνει ότι το 12μηνο 6/2006 ως 6/2007 η Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά υψηλότερη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε σχέση με την ΕΕ.
Αλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο δείχνει ότι η αγορά του γρήγορου Internet στη χώρα μας αρχίζει να ομαλοποιείται είναι ότι οι χρήστες των υπηρεσιών Αδεσμοποίητου Βρόχου πλησίασαν τους 100.000.
Σύμφωνα με το συμπέρασμα της ΕΕΤΤ, η ευρυζωνική ανάπτυξη οδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την αλματώδη αύξηση την οποία παρουσίασε κατά το πρώτο εξάμηνο 2007 η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ). Συγκεκριμένα, οι γραμμές ΑΠΤΒ σχεδόν πενταπλασιάστηκαν (αύξηση 389%) κατά το α' εξάμηνο 2007, υπερβαίνοντας τις 95.000 στο τέλος του εξαμήνου έναντι 20.000 γραμμών στο τέλος του 2006. Ως συνέπεια της αύξησης αυτής, η πρόσβαση μέσω ΑΠΤΒ αύξησε το μερίδιό της στην ευρυζωνική αγορά από 4% στο τέλος του 2006 σε 12,3% στο τέλος του α' εξαμήνου του 2007.
Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη της ΑΠΤΒ έδωσε στους παρόχους τη δυνατότητα να προωθήσουν νέα, καινοτομικά προϊόντα, εντείνοντας τον ανταγωνισμό στην αγορά αλλά και προσελκύοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών.
Κεντρικό ρόλο στην αλματώδη αύξηση της ΑΠΤΒ έχει διαδραματίσει η ανάπτυξη των φυσικών συνεγκαταστάσεων, η οποία ξεκίνησε από το δεύτερο εξάμηνο του 2006. Ο αριθμός των Αστικών Κέντρων (Α/Κ) του ΟΤΕ στα οποία παρέχεται φυσική συνεγκατάσταση έφθασε στις 30.6.2007 τα 65, έναντι 5 στις 30.6.2006. Επιπλέον, ο τρέχων προγραμματισμός προβλέπει την παροχή φυσικής συνεγκατάστασης σε 15 νέα Α/Κ του ΟΤΕ ανά μήνα, μέχρι το τέλος του έτους, για σύνολο περίπου 150 Α/Κ. Η αύξηση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΑΠΤΒ και στην περαιτέρω ενίσχυση της ευρυζωνικής αγοράς.

Αύξηση γραμμών
Σύμφωνα με την αναφορά της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών έφθασε στις 30.6.2007 τις 760.698 παρουσιάζοντας αύξηση 55% σε σχέση με τις 31.12.2006. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός αύξησης των ευρυζωνικών γραμμών βαίνει συνεχώς αυξανόμενος.
Η αύξηση του αριθμού των ευρυζωνικών γραμμών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007 οδήγησε σε αύξηση της διείσδυσης από 4,4% στις 31.12.2006 σε 6,9% στις 30.6.2007.
Με βάση τα στοιχεία αυτά η Ελλάδα δείχνει να παραμένει στην τελευταία θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ (έχουν προστεθεί η Βουλγαρία και η Ρουμανία). Η τάση ωστόσο για μείωση της απόστασης είναι εμφανής.
Ακόμη σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι η αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ελλάδα την περίοδο 6/2006 - 6/2007 είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση στην ΕΕ των «25» την περίοδο 12/2005 - 12/2006. Δεδομένου ότι η ευρυζωνική ανάπτυξη στην ΕΕ δεν παρουσιάζει τάσεις επιτάχυνσης, η σύγκριση αυτή υποδηλώνει ότι το 12μηνο 6/2006 ως 6/2007 η Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά υψηλότερη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε σχέση με την ΕΕ.
Η πρόσβαση σε υπηρεσίες ADSL μέσω ΑΡΥΣ, χονδρικής ή λιανικής (δικτύου του ΟΤΕ), εξακολουθεί να είναι ο κυρίαρχος τρόπος παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης, με ποσοστό 87,2% του συνόλου των γραμμών, που βαίνει μειούμενο σε σχέση με το αντίστοιχο τον Δεκέμβριο του 2006 που ήταν 95,2%. Σε αντίθεση, η πρόσβαση xDSL μέσω ΑΠΤΒ αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,3% (σε σχέση με 4% στις 12/2006), ενώ η πρόσβαση με λοιπές τεχνολογίες παραμένει σχεδόν σταθερή σε ποσοστό μόλις 0,5%.
Να σημειωθεί ότι η ανοδική πορεία του αριθμού των ευρυζωνικών γραμμών στο διάστημα του τελευταίου δωδεκαμήνου, όπως προκύπτει από τη μελέτη των στοιχείων, παρουσιάζει δύο σημεία σημαντικών μεταβολών. Το πρώτο αφορά τον Σεπτέμβριο του 2006, οπότε η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας επιταχύνεται σημαντικά, καθώς ο αριθμός των νέων ευρυζωνικών γραμμών αυξάνεται το τετράμηνο Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2006 κατά 50% σε σχέση με το τρίμηνο Ιούνιος - Αύγουστος 2006. Το δεύτερο σημείο αφορά τον Μάρτιο του 2007, οπότε η αύξηση των φυσικών συνεγκαταστάσεων οδηγεί σε εκρηκτική, όπως τη χαρακτηρίζει η ΕΕΤΤ, επιτάχυνση των γραμμών ΑΠΤΒ, ο αριθμός αύξησης των οποίων σχεδόν τριπλασιάζεται το τρίμηνο Μαρτίου - Μαΐου 2007 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.
Σε ό,τι αφορά την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη (αύξηση τον Ιούνιο 2007 περίπου ίση με 390% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2006). Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση την οποία σημείωσαν οι γραμμές πλήρους πρόσβασης (της τάξης του 557% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2006), γεγονός που αποδίδεται στη δυνατότητα παροχής βρόχων από την υλοποίηση συνεγκατάστασεων των παρόχων στα κέντρα του ΟΤΕ.

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Ανοιξαν οι πόρτες για τους εναλλακτικούς

Η φυσική συνεγκατάσταση (συστέγαση των κέντρων των εναλλακτικών παρόχων στα αστικά κέντρα του ΟΤΕ), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΤ, είχε παρουσιάσει αλματώδη αύξηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2006, φθάνοντας τα 38 κέντρα στο τέλος του έτους σε σχέση με ένα στο τέλος του 2005 και πέντε τον Ιούνιο του 2006.
Τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2007 παρουσίασε μία φαινομενική στασιμότητα, καθώς την περίοδο εκείνη ξεκίνησαν οι διαδικασίες κατασκευής για τον επόμενο κύκλο φυσικών συνεγκαταστάσεων. Οι εργασίες αυτές άρχισαν να αποδίδουν αποτελέσματα από τον Μάιο του 2007, με την παράδοση 15 Αστικών Κέντρων (Α/Κ) με φυσική συνεγκατάσταση ανά μήνα. Ως συνέπεια των εξελίξεων αυτών, ο αριθμός των Α/Κ με φυσική συνεγκατάσταση έφθασε τον Ιούνιο του 2007 τα 70 και, σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, αναμένεται να φθάσει στο τέλος του έτους τα 150.

Δεν υπάρχουν σχόλια: