Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2007

Όρια σύνταξης - ΕΕ


Oι Ευρωπαίοι συνταξιοδοτούνται πριν την... ώρα τους

H διάμεση ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών στην Ευρώπη ανέρχεται στα 59,4 έτη ενώ οι άνδρες δουλεύουν 16 μήνες περισσότερο. Επίσης, ελάχιστοι εργαζόμενοι μειώνουν τις ώρες εργασίας τους καθώς πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης.
Παρά τα αρνητικά σχόλια για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη γήρανση του πληθυσμού, τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, Εurostat, δείχνουν ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη η διάμεση ηλικία συνταξιοδότησης προηγείται της επίσημης ηλικίας (ορίζεται ως η ηλικία κατά την οποία γυναίκες και άνδρες έχουν το δικαίωμα να λάβουν ένα πλήρες πρόγραμμα συνταξιοδότησης.

Η επίσημη ηλικία που προβλέπεται από τη νομοθεσία κυμαίνεται από τα 65-66 έτη (εδώ περιλαμβάνεται και η Ελλάδα) σε 14 κράτη - μέλη, από 65-67 στη Δανία και από 61-67 στη Σουηδία. Στη Γαλλία, την Τσεχία και τη Μάλτα οι αντίστοιχες ηλικίες είναι 60, 61, 61,5.
Σε 13 από τις 25 χώρες η ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών είναι ίδια με αυτή των ανδρών ενώ στις υπόλοιπες 12 είναι χαμηλότερη. Ειδικότερα, στο Βέλγιο και στη Μάλτα είναι χαμηλότερη κατά 1 έτος ενώ στην Τσεχία είναι χαμηλότερη από 1,5 έως και 6,5 χρόνια. Στις Ελλάδα, Αυστρία, Ιταλία, Πολωνία και Μεγάλη Βρετανία παρόλο που η ηλικία συνταξιοδότησης των δύο φύλων είναι η ίδια, οι γυναίκες συνταξιοδοτούνται 5 χρόνια νωρίτερα. Ειδικά στη χώρα μας η διαφορά ανάμεσα στην επίσημη και στην αποτελεσματική ηλικία είναι σημαντικά χαμηλότερη για τις γυναίκες από ότι για τους άνδρες και υπολογίζεται στα 3 χρόνια περίπου.

Ηλικία συνταξιοδότησης του εργατικού δυναμικού

Το 20% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνταξιοδοτείται μόλις φθάσει τα 55 έτη και το 80% από τη στιγμή που αγγίζει τα 63 έτη. Από την άλλη πλευρά, το 20% των ανδρών βγαίνει στη σύνταξη στα 57 ενώ το υπόλοιπο 80% από τη στιγμή που φθάσει τα 65 έτη.
Τα στοιχεία δείνουν διαστρωματικές διαφορές από χώρα σε χώρα. Το 2005 στην Πορτογαλία η διαφορά κυμαίνονταν στα 16-17 έτη ενώ στην Ελλάδα και την Κύπρο στα 9-10 έτη. Σε Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία και Αυστρία η συνταξιοδότηση του 80% των ανδρών πραγματοποιείται πριν από την ηλικία των 62 ενώ των γυναικών πριν από την ηλικία των 61.
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_9_09/08/2007_199889

Δεν υπάρχουν σχόλια: