Τρίτη, 7 Αυγούστου 2007

Εξαγωγές - Ελλάδα


Συνεχής η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών αλλά με μείωση της αξίας τους

ΑΥΞΗΣΗ κατά 7,1% παρουσίασε η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών στο πρώτο πεντάμηνο του 2007 φτάνοντας τα 7.069,9 εκατ. ευρώ έναντι 6.601,8 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2006.
Σύμφωνα με την ανάλυση των εξαγωγικών στατιστικών δεδομένων της ΕΣΥΕ, από τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), η αξία των εξαγωγών για το μήνα Μάιο μειώθηκε κατά 9,3%, φτάνοντας τα 1.382,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.524,3 εκατ. ευρώ στον αντίστοιχο μήνα του 2006. Η συνολική αξία των εξαγωγών, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, παρουσίασε για το ίδιο χρονικό διάστημα αύξηση 0,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2006. Ο περιορισμός των εξαγωγών προς την Ιταλία χύμα ελαιόλαδου αποτελεί το βασικό λόγο για τον οποίο δεν συνεχίζσθηκε η εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών το μήνα Μάιο.
Οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το πρώτο πεντάμηνο του 2007 αυξήθηκαν κατά 29,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006 και διαμορφώθηκαν στα 4.528 εκατ. ευρώ. Αύξηση παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές στην Κύπρο κατά 30,2%, τη Ρουμανία κατά 35,5% και την Πολωνία κατά 34%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006.
Οι ελληνικές εξαγωγές προς τρίτες χώρες διαμορφώθηκαν στα 2.542 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 18% σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2006, κυρίως λόγω της ένταξης από τις αρχές του έτους της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συνεχίσθηκε εξάλλου η αποτελεσματικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά των ΗΠΑ, καθώς οι εξαγωγές προς την εν λόγω χώρα αυξάνονται σε ποσοστό 4% περίπου, παρότι η ισοτιμία ευρώ - δολαρίου έχει φθάσει το 1,38 περίπου. Από τις αρχές του έτους οι ελληνικές εξαγωγές προς την αγορά των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί περισσότερο από 10%. Η συνολική αύξηση για το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2007 ανέρχεται στα 468,1 εκατ. ευρώ, από τα οποία 184,8 εκατ. ευρώ αφορούν στην αύξηση εξαγωγών σε χημικά και συναφή προϊόντα, 170,4 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις από βιομηχανικά είδη και 131,4 εκατ. ευρώ αφορούν στην αύξηση των εξαγωγών σε μηχανήματα και υλικά μεταφορών.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, για το μήνα Μάιο αυξήθηκε κατά 7,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στο πρώτο πεντάμηνο του 2007 αυξήθηκε κατά 12,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006.
Οι εξαγωγές στις 18 χώρες - στόχους που έχει επιλέξει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και για τις οποίες ο ΟΠΕ υλοποίησε πρόγραμμα δράσης, εμφανίζουν αύξηση σε ποσοστό 5,12% για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2007.
Η Γερμανία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση ως δέκτης των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα οι ελληνικές εξαγωγές έφθασαν σε αξία τα 837,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας περαιτέρω αύξηση 11,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα προϊόντα που έχουν ιδιαίτερη απήχηση στις προτιμήσεις των εκεί καταναλωτών, είναι τα φάρμακα (όπου περιλαμβάνονται και τα κτηνιατρικά), τα οποία κατέχουν την πρώτη θέση, με μερίδιο 17,14% επί του συνόλου των εξαγωγών. Ανοδο παρουσιάζουν τα προϊόντα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τα προϊόντα καπνού και τα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα.
Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Ρωσία διαμορφώθηκαν στα 182,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 106,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Η συντονισμένη και δυναμική παρουσία της Ελλάδας στη συγκεκριμένη αγορά με μια σειρά από δράσεις προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση που παρουσιάζεται σε προϊόντα όπως μηχανολογικό εξοπλισμό θερμάνσεως και ψύξεως, προϊόντα αρωματοποιίας και καλλυντικά, καθώς και στον κλάδο των τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στα φρούτα και καρπούς, νωπά ή αποξηραμένα και στα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα.
Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Πολωνία αυξήθηκαν κατά 34% φτάνοντας τα 88,5 εκατ. ευρώ. Αύξηση παρουσιάζεται σε προϊόντα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και στα καλλυντικά. Επίσης, αναδεικνύεται μια ολοένα ανοδική τάση και στον κλάδο των δομικών υλικών και ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως σωλήνες από σίδηρο ή χάλυβα και είδη οικιακής χρήσης από κοινά μέταλλα. ʼνοδο κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές σε κατηγορίες προϊόντων όπως φάρμακα (συμπεριλαμβάνονται και τα κτηνιατρικά), που ανήλθαν σε 402,3 εκατ. ευρώ, ήτοι 17%, λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ελιές), που ανήλθαν σε 139 εκατ. ευρώ, ήτοι 15,8% και σε μηχανολογικό εξοπλισμό θερμάνσεως και ψύξεως σε 92,5 εκατ. ευρώ, ήτοι 18,4%.

http://www.kathimerini.gr/
http://financial.kathimerini.gr/?page=news_home_details&new_id=23079

Δεν υπάρχουν σχόλια: