Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2007

Πελάτες τραπεζών - Ελλάδα


Ποιοι είναι οι καλύτεροι πελάτες των τραπεζών

Τα νεαρά ζευγάρια με δύο παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και όσοι κατοικούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι οι καλύτεροι πελάτες των τραπεζών, καθώς δανείζονται περισσότερο σε σχέση με άλλες ομάδες του πληθυσμού, για απόκτηση στέγης ή άλλων αγαθών.
Αντίθετα τα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ είναι εκείνα που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πίεση στην αποπληρωμή των δόσεων τους.
Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Τράπεζα της Ελλάδος και βασίζονται σε έρευνες και αναλύσεις που έχει διεξάγει σχετικά με τον δανεισμό των ελληνικών νοικοκυριών. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι αρμόδιες διευθύνσεις διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών.Όπως είναι γνωστό, δάνεια έχει το 48% των ελληνικών νοικοκυριών (αντιστοιχεί σε 1,9 εκατ. νοικοκυριά).

Η πιο διαδεδομένη κατηγορία δανείων είναι μέσω πιστωτικών καρτών και το 54,1% των (δανεισμένων) νοικοκυριών έχει οφειλές από κάρτες.Μάλιστα, τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν χαρακτηριστικά πως: Η αυξημένη χρήση των πιστωτικών καρτών στις συναλλαγές και η ευκολία προσφυγής στα δάνεια αυτού του είδους, εξηγούν την ευρεία διάδοση του δανεισμού μέσω καρτών, παρά τα υψηλά επιτόκια που ισχύουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Στη δεύτερη θέση με ποσοστό 38% βρίσκονται τα στεγαστικά δάνεια και ακολουθούν τα προσωπικά- καταναλωτικά δάνεια με ποσοστό 28,9%.Το μέσο υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων ανέρχεται σε 42.000 ευρώ (από 29.600 ευρώ το 2002) και για προσωπικά –καταναλωτικά σε 6.500 ευρώ (αυξημένο κατά 60% σε σχέση με το 2002).

Κάποια άλλα στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι τα εξής:
* Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν κάποιο δάνειο (εκτός από στεγαστικό) σε σχέση με τα νοικοκυριά που κατοικούν στις λοιπές αστικές περιοχές.
* Τα ζευγάρια με 2 παιδιά δανείζονται περισσότερο σε σχέση με τα μονομελή νοικοκυριά ή τα ζευγάρια χωρίς παιδιά.
* Αυξήθηκε ο αριθμός των ζευγαριών νεαρής ηλικίας που έχουν κάποιου είδους δάνειο, ειδικά στεγαστικό, στις ηλικίες μέχρι 35 ετών, αφού προτιμούν να δανειστούν για απόκτηση στέγης από το να πληρώνουν ενοίκιο.
* Επίσης ο αριθμός των εργαζόμενων μελών στο νοικοκυριό επηρεάζει στην απόφαση για λήψη δανείου, αφού τα νοικοκυριά με περισσότερα από 1 εργαζόμενα μέλη είναι εκείνα που έχουν και άλλο δάνειο π.χ. καταναλωτικό, εκτός από στεγαστικό.
* Αν ο αρχηγός εργάζεται στο δημόσιο τομέα το νοικοκυριό έχει αυξημένη πιθανότητα να έχει πάρει στεγαστικό δάνειο.Το ύψος τώρα του δανείου σχετίζεται τόσο με το εισόδημα και την περιουσία του νοικοκυριού, όσο και με την ηλικία που έχει ο αρχηγός της οικογένειας.

Ποιοι είναι εκείνοι που δεν πληρώνουν κανονικά:
-Τα νοικοκυριά που έχουν χαμηλό ετήσιο εισόδημα -μέχρι 15.000 ευρώ- είναι εκείνα που αντιμετωπίζουν και μεγαλύτερες δυσκολίες στη μηνιαία αποπληρωμή των δόσεων τους και αυτό επειδή: Δαπανούν πάνω από το 40% του μηνιαίου εισοδήματος στην αποπληρωμή των δόσεων.
- Τα νοικοκυριά με 3 ή περισσότερα μέλη καθυστερούν την έγκαιρη πληρωμή σε σχέση με τα μονομελή νοικοκυριά ή τα ζευγάρια.
- Τα νοικοκυριά με αρχηγό με απολυτήριο δημοτικού εμφανίζουν υπερδιπλάσια ποσοστά στην καθυστέρηση πληρωμής των δόσεων, σε σχέση με τα νοικοκυριά με αρχηγό πτυχιούχο ανώτερης ή ανώτατης σχολής.-
Τα νοικοκυριά με αρχηγό εποχικά απασχολούμενο δήλωσαν σε τριπλάσιο ποσοστό καθυστέρηση στην αποπληρωμή των δανείων τους, λόγω του ότι δεν έχουν σταθερή ροή εισοδήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: