Τρίτη, 28 Αυγούστου 2007

Γραφειοκρατία - Ελλάδα


Δεκαέξι δισ. ευρώ τον χρόνο κοστίζει η γραφειοκρατία

Με 16 δισ. ευρώ τον χρόνο επιβαρύνονται οι ελληνικές επιχειρήσεις και «ροκανίζεται» η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας από το κόστος της γραφειοκρατίας!
Τα συμπεράσματα μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται στα χέρια των αρμοδίων, αλλά και στο γραφείο του πρωθυπουργού, είναι εντυπωσιακά:
Η Ελλάδα μαζί με την Ουγγαρία έχουν το υψηλότερο κόστος γραφειοκρατίας (ποσοστό διοικητικών βαρών ως ποσοστό του ΑΕΠ) σε όλη την Ευρώπη. Το ποσοστό αυτό που ανέρχεται σε 6,8% του ΑΕΠ μεταφράζεται σε 16 δισ. ευρώ τον χρόνο! Οσο περίπου το πλεόνασμα που θα πρέπει να έχει ο προϋπολογισμός τα επόμενα έτη για να «αντέξει» τη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό.
Το πιο εντυπωσιακό, ίσως, συμπέρασμα είναι ότι μια μείωση κατά 25% της γραφειοκρατίας οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,4%. Δηλαδή η περικοπή των «περιττών» νομοθετικών ρυθμίσεων κατά 25% πριμοδοτεί το ελληνικό ΑΕΠ κατά 3,4 δισ. ευρώ τον χρόνο. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά υψηλό, καθώς είναι όσο και οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα το 2006 και υπερτριπλάσιο της αξίας των νομοσχεδίων που ετοίμαζε η κυβέρνηση και δεν ψηφίστηκαν λόγω των εκλογών.
Αν και το σύνολο των διοικητικών βαρών θεωρείται ως γραφειοκρατία, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν είναι δυνατή η πλήρης εξάλειψη. Διότι πολλά από τα διοικητικά βάρη προέρχονται από το διεθνές δίκαιο και από ευρωπαϊκές οδηγίες. Ενα κομμάτι, επίσης, προέρχεται από την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας. Αυτό, όμως, που επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα πρέπει να διακρίνουν ποιο μέρος των διοικητικών βαρών είναι απαραίτητο και ποιο είναι «περιττό».
Ετσι, κάνει την υπόθεση ότι το «ξεκαθάρισμα» από την πλεονάζουσα γραφειοκρατία θα οδηγούσε σε μείωση των διοικητικών βαρών κατά 25%. Η μείωση αυτή θα απελευθερώσει σημαντικά κεφάλαια στην οικονομία. Παράλληλα, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα μειωθεί το κόστος εργασίας και θα ενισχυθούν οι παραγωγικές επενδύσεις.
Η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει τα μεγαλύτερα περιθώρια μείωσης της γραφειοκρατίας, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να έχει και τα μεγαλύτερα οφέλη. Δηλαδή μπορεί να μειώσει τη γραφειοκρατία κατά 50% και τότε θα έρθει στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα.
Οι υπολογισμοί έδειξαν ότι τα οφέλη από τη μείωση της γραφειοκρατίας ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Γενικά, όμως, η μείωση των διοικητικών βαρών κατά 25% οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1% με 1,4%.
Αυτό για την Ελλάδα σημαίνει ότι η μείωση κατά 25% πριμοδοτεί την ανάπτυξη με 3,4 δισ. ευρώ ετησίως. Ταυτόχρονα, η παραγωγικότητα θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 2,9%.
Αν η χώρα μας καταφέρει να μειώσει τα «περιττά» διοικητικά βάρη, δηλαδή τη γραφειοκρατία στα επίπεδα της Ευρώπης (μείωση 50%), τότε το ΑΕΠ της οικονομίας μας θα αυξηθεί κατά 8 δισ. ευρώ!
Δηλαδή κατά το διπλάσιο του συνόλου των ξένων επενδύσεων που έγιναν πέρυσι στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: