Σάββατο, 25 Αυγούστου 2007

Δημόσιο χρεός - Ελλάδα


Αποκλίσεις από τους στόχους
Αύξηση του δημοσίου χρέους κατά 600 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του έτους


Αύξηση του δημοσίου χρέους περίπου κατά 600 εκατ. ευρώ σημειώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 2007 να διαμορφωθεί σε 235,969 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.
Το 81,3% του χρέους αναλογεί σε ομόλογα, το 0,4% σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, το 15,1% σε λοιπά δάνεια και το υπόλοιπο 3,2% οφείλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 87% του χρέους αφορά δάνεια σταθερού επιτοκίου και το υπόλοιπο 13% κυμαινόμενου επιτοκίου.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2007 υποχώρησαν στα 1.122,4 εκατ. ευρώ, ενώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους ήταν 7.341,2 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται οτι στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους, δηλαδή στις 31/3/2007, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ήταν 235,365 δισ. ευρώ.
Η αύξηση αυτή κατά 0,25% μέσα σ' ένα τρίμηνο του δημοσίου χρέους δημιουργεί νέες πιέσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, αφού αυξάνει την απόσταση από το στόχο της κυβέρνησης, που έκανε λόγο για δημόσιο χρέος ύψους 234,4 δισ. ευρώ, με επιπλέον μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ στο 112,3%.
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: