Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2007

Ελληνικές επενδύσεις στο εξωτερικό


Ποιες χώρες επιλέγουν για επενδύσεις οι ελληνικοί όμιλοι

Σημαντική αύξηση κατά 31,5% κατέγραψε η αξία των ελληνικών άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό την πενταετία 2001 – 2005 με τις Ελληνικές επενδύσεις στις ΗΠΑ να ξεπερνούν πλέον το 1 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από ειδική έρευνα που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων σε 410 ελληνικές εταιρείες και σε 1.570 διεθνείς συνεργάτες τους. Από την επεξεργασία των στοιχείων του δείγματος προκύπτει ότι η συνολική αξία των άμεσων ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό από 9,5 δισ. ευρώ το 2001 αυξήθηκε σε περίπου 12,5 δισ. ευρώ το 2005.

Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι οι προτιμήσεις των Ελλήνων επενδυτών μεταβάλλονται, και εκτός από τους παραδοσιακούς βαλκανικούς προορισμούς σημαντικά ελληνικά κεφάλαια, τα οποία ξεπερνούν ακόμα και το 1 δισ. ευρώ επενδύονται σε χώρες όπως η ΗΠΑ κ.ά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει παράλληλα και το γεγονός ότι το 37% των συνολικών επενδύσεων που κατέγραψε το ΕΛΚΕ το 2005 αφορούν σχέδια που υλοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες εκτός των Βαλκανίων και της Ευροζώνης.

Ειδικότερα, τα στοιχεία του ΕΛΚΕ για τις ελληνικές επενδύσεις το 2005 δείχνουν τα εξής: Ως προς την κατανομή των επενδύσεων σε χώρες εκτός Ευρώπης την πρώτη θέση κατέχουν οι ΗΠΑ οι οποίες έχουν "υποδεχθεί" ελληνικά κεφάλια 1 δισ. ευρώ και ακολουθεί η Αίγυπτος στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί ελληνικές επενδύσεις περίπου 158 εκατ. ευρώ και η Νιγηρία με επενδύσεις 120 εκατ. ευρώ. Σημαντικά ελληνικά κεφάλαια έχουν επενδυθεί στην Τουρκία και την Κίνα.Τα Βαλκάνια, λόγω των γεωγραφικών τους πλεονεκτημάτων συνεχίζουν να αποτελούν βασικό πόλο έλξης ελληνικών επενδύσεων και από τα στοιχεία του ΕΛΚΕ προκύπτει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας των ελληνικών επενδύσεων στην περιοχή (1,4 δισ. ευρώ) διοχετεύτηκε στη Ρουμανία ενώ επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στη Βουλγαρία. Η Αλβανία και τα Σκόπια ακολουθούν στη λίστα των προτιμότερων προορισμών με ελληνικές επενδύσεις 840 εκατ. ευρώ και 352 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Από τις επιμέρους επενδύσεις των ελληνικών ομίλων προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη επένδυση στα Βαλκάνια, η οποία ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ έχει πραγματοποιήσει ο ΟΤΕ και ακολουθεί ο τραπεζικός τομέας με όλα τα μεγάλα ιδρύματα να έχουν σημαντική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.
Εκτός Βαλκανίων τη μεγαλύτερη επένδυση, περίπου 5 δισ. ευρώ, έχει πραγματοποιήσει η ελληνική θυγατρικής της Coca-Cola και ακολουθεί ο ΟΤΕ με επένδυση περίπου 1 δισ. ευρώ, ο όμιλος Τιτάν κ.ά.Ανά τομέα, στα Βαλκάνια, ο κύριος όγκος των επενδύσεων αφορά την υψηλή τεχνολογία (1,6 δισ. ευρώ), τα χρηματοοικονομικά προϊόντα (1 δισ. ευρώ), ενώ εκτός Βαλκανίων οι υψηλότερες επενδύσεις 2 δισ. ευρώ αφορούν τον τομέα τροφίμων και ποτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: