Τρίτη, 7 Αυγούστου 2007

Οικοδομική δραστηριότητα - Ελλάδα


ΕΣΥΕ: Κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας τον Μάιο

Κάμψη σημείωσε η οικοδομική δραστηριότητα στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε μηνιαία βάση, τον μήνα Μάιο η οικοδομική δραστηριότητα επίσης κατέγραψε μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (Μάιος 2006).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2007, η Οικοδομική Δραστηριότητα (Ιδιωτική-Δημόσια), στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 32.559 άδειες, που αντιστοιχούν σε 8.279,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 31.287,8 χιλιάδες m3 όγκου, έναντι 33.171 αδειών, 8.853,8 χιλιάδων m2 επιφάνειας και 32.969,5 χιλιάδων m3 όγκου, της αντίστοιχης περιόδου 2006. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση 1,8% στον αριθμό των αδειών, 6,5% στην επιφάνεια και 5,1% στον όγκο. Η Δημόσια Οικοδομική Δραστηριότητα συμμετέχει στο σύνολο του στοιχείου του όγκου σε ποσοστό 1,7%.

Το σύνολο της Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) κατά το μήνα Μάϊο 2007, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 7.119 άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.866,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 7.092,2 χιλιάδες m3 οικοδομικού όγκου, έναντι 8.226 αδειών, 2.169,7 χιλιάδων m2 επιφάνειας και 8.089,0 χιλιάδων m3 όγκου του Μαΐου 2006. Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση 13,5% στον αριθμό αδειών, 14,0% στην επιφάνεια και 12,3% στον όγκο.Η Δημόσια Οικοδομική Δραστηριότητα στο σύνολο της Χώρας ανήλθε σε 48 άδειες, που αντιστοιχούν σε 31,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και σε 136,8 χιλιάδες m3 όγκου, έναντι 65 αδειών, 50,1 χιλιάδων m2 επιφάνειας και 231,0 χιλιάδων m3 όγκου, του Μαΐου 2006. Η συμμετοχή στο σύνολο της Οικοδομικής Δραστηριότητας στο στοιχείο του όγκου, ανέρχεται σε 1,9%.

Μείωση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2007, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση 1,6% στον αριθμό των αδειών, 6,1% στην επιφάνεια και 4,5% στον όγκο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2006.Στην Περιφέρεια Αττικής, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2007, ο οικοδομικός όγκος ανήλθε σε 8.134,9 χιλιάδες m3 έναντι 8.954,6 χιλιάδων m3 της αντίστοιχης περιόδου 2006 (μείωση 9,2%).Στην υπόλοιπη Χώρα ο οικοδομικός όγκος ανήλθε σε 22.618,1 χιλιάδες m3, έναντι 23.251,1 χιλιάδων m3, της αντίστοιχης περιόδου 2006 (μείωση 2,7%).Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (20,3%), Κεντρικής Μακεδονίας (11,3%) και Στερεάς Ελλάδας (10,5%). Αντίθετα η μεγαλύτερη αύξηση της Οικοδομικής δραστηριότητας παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (16,5%) και Κρήτης (12,9%).Το μήνα Μάϊο 2007 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 7.071 άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.835,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και σε 6.955,4 χιλιάδες m3 όγκου, έναντι 8.161 αδειών, 2.119,5 χιλιάδων m2επιφάνειας και 7.858,1 χιλιάδων m3 όγκου του Μαϊου 2006. Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση 13,4% στον αριθμό των αδειών, 13,4% στην επιφάνεια και 11,5% στον όγκο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: